Om Klubharmony - Introduktion

Igennem mange år helt tilbage fra mindst 1993, der drev spillejournalisten Tage Lægaard spilleklubber via sin arbejdsplads Dagbladet Holstebro - Struer. Som så mange andre spilleklubber for år tilbage, så måtte Tage Lægaard kun spille hos det tidligere monopol Dansk Tipstjeneste (nu Danske Spil). I 2000 startede han så en spilleside Harmony-lobell opkaldt efter en travhest, som blev solgt på anparter. I 2003 opfandt han så en ny spilleklub, hvor en hemmelig garant sikrede medlemmerne et overskud på 2,5%. Det gik tilsyneladende godt og garantien blev i årene efter 2008 øget kraftigt og det toppede i 2013 ved 20% for superanparter på over 100.000 kroner.

Det viste sig i 2013, at der igennem årene var blevet lovet for meget og det endte med, at Tage Lægaard gik personligt konkurs i 2013 og det viste sig, at han havde spillet ikke bare egne penge op men også medlemmernes indskudte penge i klubberne. Da der i hvert fald de sidste år ikke var syntes at have været dækning, således at alle indskyderne samtidigt kunne få deres totale indskud ud, så kom der efter konkursen en sigtelse mod Tage Lægaard for bedrageri. Den sag blev henlagt efter Tage Lægaards dødsfald i 2014.

Denne sides forhold til Klubharmony -

Ny beskrivelse pr. 7. januar 2018

Nogle har givet udtryk for, at Tage Lægaard må have haft hjælpere. Det havde Tage Lægaard da også endda en masse ulønnede medhjælpere herunder de redaktører, som bestyrede et forum på den gamle harmony-lobell side. Men for de sidst tilknyttede redaktørers vedkommende, så stoppede det samarbejde den 30. april 2008, da Tage Lægaards webmaster med brugernavnet Plage pludselig lukkede det gamle forum den dag, selvom det var blevet lovet, at det gamle forum kunne fortsætte i en overgangsperiode.

Dette uddybes nedenfor i kapitler i dette dokument - følg lænkerne nedenfor.

Lige nedenunder finder du en masse eksterne links, som omhandler Klubharmony konkursen.

Nyttige eksterne links -

Hint! - Du kan med fordel højreklikke på musen og vælge enten ny faneblad eller ny side. Du kan også åbne dette HTML dokument på en ny side ved at højreklikke her


Fra Tage Lægaards klubside klubharmony:

Ovenstående links er inaktive, da siden er taget ned, men de arkiverede sider kan findes via gennemgangen nederst på siden
En tidslinje for Tage Lægaards Internet aktivitet


Om sagen på betxpert:
Artikler online af Tipsbladets journalist Jacob Hansen:
Om harmony-odds.dk:

5½ år efter at debatforum på harmony-lobell blev lukket - Den 30. april 2008

Under debatterne i sommeren 2013 efter konkursen i klubharmony er det blevet nævnt, at redaktørerne på det gamle forum skulle have optrådt som censurbødler og dermed som beskyttere af Tages interesser. Vi var stort set alle engagerede brugere, som med tiden blev ophøjet til Redaktører eller endog Adminstratorer. Næsten ingen af os havde mødt Tage Lægaard personligt og vi forsøgte blot at styre det gamle forum efter bedste evne. Vi vidste stort set heller ikke, hvad der gik for sig i klubberne udover, hvad alle kunne læse på forsiden. Henimod årsskiftet 2006/2007 var Tages tålmodighed med frimodige indlæg opbrugt og han mailede til mindst en af forummets redaktører, at han ønskede oprydning i brugere og indlæg især med udgangspunkt i hvad der blev kaldt "Glemslen", som var et underforum med titlen "Emner om harmony-lobell", hvor brugere kunne diskutere harmony-lobell. Det blev for meget for hele 5 ud af 7 redaktører og de nedlagde deres hverv og som for 4 af dem også indbefattede en rolle som Gamemastere i et populært divisionspil kaldet Harmony-league. En anden redaktør forsvandt af en anden grund. Forum på det gamle harmony-lobell brød derefter de facto sammen i foråret 2007. Bølgerne gik efterfølgende så højt på forum, at Tage truede med at sætte forummet ud af kraft. Han gav følgende direktiv:

"De tre tilbageværende redaktører får en sidste chance for at rydde op i brugere, som arbejder i ævl og kævl, ellers vil forum blive fjernet og det kan gøres indenfor 5 minutter."

Der var da reelt kun en Redaktør tilbage.

Mod slutningen af marts 2007 blev jeg Gargamel så indlemmet i RedaktørGruppen, efter at redaktøren Finn var genindtrådt. Lidt senere kom Weesgaard til. Vi gik derefter igang med den meget store opgave med at genrejse det gamle forum. Angående kommentarer til Tages skriverier, så ønskede han følgende:

"Konstruktiv kritik af siden var i orden på forum, mens han ønskede personligt at tage sig af andet."

Denne instruks blev efterfulgt i praksis ved at useriøse og ligegyldige skriverier om Tage blot blev fjernet fra forum og helst inden, at det blev "opdaget" på forsiden dvs. af Tage Lægaard. Det har jeg den dag i dag ingen skrupler over at have medvirket til og guderne må vide, at jeg ofte lagde øjne til ligegyldige junk indlæg. Jeg har også set, at det er også blevet hævdet, at brugere blev slettet pga. Tage kritiske indlæg. Det passer ganske enkelt ikke, derimod fungerede vi som brugernes skjold mod Tage, som på trods af at han hævdede, at han blandede sig uden forum, alligevel fik slettet et par brugerprofiler via sin webmaster og altså uden om forummets redaktører. Jeg har dog medvirket til sletning eller uddeling af karantæner, men det har været som følge af dårlig opførsel som for eksempel chikane af andre brugere.
En tidslinje for Tage Lægaards Internet aktivitet

Der er medtaget centrale begivenheder angående forum på harmony-lobell.

Til toppen af siden
Det gamle forums skæbne

Som det ses af tidslinjen ovenfor, blev domænet klubharmony.com oprettet den 9. januar 2008 tre måneder før spillesiden odds1 begyndte at tage form i april 2008. Men ikke desto mindre blev det bekendtgjort pr. 11. februar 2008, at harmony-lobell ville blive en del af en større spilleside. Sidstnævnte udsagn kunne bare ikke være sandt, da Tages klubber var en central del af harmony-lobell. Da Klubharmony så blev tilgængelig pr. 30. april 2008 var det en slanket udgave af harmony-lobell uden eksperttips og uden et forum. Der var end ikke mulighed for at skrive simple kommentarer. Sandheden kom først frem den 23. december 2010, hvor Holger Kristiansen oplyste, at Tage Lægaard havde solgt trafikken til harmony-lobell til odds1 for et anseeligt beløb.

Beslutningen om at nedlægge det gamle forum er formentlig kommet allerede i efteråret 2007, hvor Tage oplyste, at han skulle til flere vigtige møder. I November 2007 udskrev han en konkurrence om at skaffe nye forumbrugere formentlig velvidende om, at hans forum ville forsvinde og blive erstattet af et andet på odds1 med færre faciliteter.

Man kan så spørge sig selv om hvorfor? Jeg gætter på, at det blev gjort bevidst i et forsøg på at regulere forumadfærden og frem for alt slippe for kritiske indlæg om Tages klubber. En indikation på at det var et forsøg på større styring ses af, at Tage pr. 12. maj 2008 inde på odds1 i sin blog konstaterede, at forum var ved at indrette sig under de nye forhold. Derved gjorde Tage Lægaard regning uden vært, for forum var da på vej væk først på Færingens tributside harmony-fans og siden på harmony-odds. Vi kunne simpelthen ikke forstå, hvorfor de godt fungerende og kreative dele af forum skulle skæres væk.

Videre kan man spørge sig selv om hvordan det blev gjort? Jeg har den dag i dag på fornemmelsen ud fra flere indikationer, at der blev foretaget en nøje vurdering af det gamle forum på et meget tidligt tidspunkt og at vi redaktører først blev udspurgt om vores mening i marts 2008, hvor de væsentligste beslutninger var taget og vi derfor kun kunne få ringe indflydelse på det kommende forum på den da kommende nye side odds1. Konstateringen af at domænet klubharmony.com blev registreret lige efter årsskiftet til 2008 har ført til intet mindre end et paradigmeskifte i mit syn på det gamle forums forsvinden. Jeg havde indtil sommeren 2013 haft en mistanke om, at det var en følge af en vellykket lobby virksomhed blandt utilfredse forum brugere. Jeg ser nu sådan på det, at det var en kombination af Holgers krav til odds1 om at være en del af et økosystem med så lidt tilførsel udefra som muligt, som blev parret med Tages ønske om at slippe af med sit gamle forum. Som nævnt tror jeg, at det gamle forum blev gransket nøje for at finde begrundelser for at lukke det. Det var derfor meget uheldigt, at vi forum redaktører tilsyneladende var ude af trit med de menige brugeres ønsker til forum, som kom til udtryk i denne forumdebat fra april 2007:

For undertegnede er der den dag i dag en vis tragikomisk underholdningsværdi i tråde som ovenstående samt andre lignende fra især perioden 1 halvdel af 2007, men kritikken var der fra start, da antallet af underfora primo oktober 2006 blev øget fra 23 til 37. Selvom antallet omkring jul 2006 allerede var reduceret til 30 forstummede kritikken ikke. Da jeg så var blevet forfremmet til Redaktør i slutningen af marts 2007, var der mange arbejdsopgaver og vi kunne bare ikke jage efter tilfældige brugeres meninger. Der blev dog lyttet til kritikerne og vi forsøgte at opnå en slags konsensus med samtlige brugere også gennem afstemninger, som trådstarteren også foreslog. Der blev debatteret flittigt og antallet blev igen reduceret helt ned til 21 og i efteråret 2007 så igen forøget til 23. Men intet hjalp. Mit indtryk er, at der opstod en massepsykose og en inerti, som altså førte til, at Nikolaj Buhl Jensen oprettede det nye forum på odds1 med bare 4 kategorier, som en overgang blev øget til 6. Nikolaj har formentlig troet, at når der nu blev oprettet et meget overskueligt forum, at aktiviteten så ville komme. Dermed havde han ikke forstået, at brugere i almindelighed er gode til at komme med fornuftige forslag om både det ene og det andet, mens det skorter på vilje hos selvsamme til at gå foran med et godt eksempel. Det ses af ovennævnte links, hvor jeg opfordrede kritikere angående manglende spil om selv at gå foran ved at poste begrundede spil. I øvrigt blev samtlige spilforslagstråde i maj 2007 samlet i en kategori, som hos de fleste kunne vises i et skærmbillede.

Scroll ned til Det nye Harmony-Lobell Spilleforum: Analyser, diskussioner og spilforslag: Det gamle forum pr. 20. november 2007
Til toppen af siden


Hvorfor gik det så galt

Dette afsnit vil søge at belyse, om man kunne forudse, at der var noget galt. Der belyses også problemerne med at nå til en sådan erkendelse.

Garanten - Omtalen har ændret sig gennem årene:
"Derfor har sponsor meldt sig

Vores sponsor lægger ikke skjul på, at firmaet er stolte af www.harmony-lobell.dk, som hver dag har flere tusinde forskellige brugere inde på sitet, og der er mange, mange tusinde klik ind på sitet, herunder det store Spilleforum, hver dag.

Det åbner op for mange muligheder, og firmaet ønsker at have mulighed for at annoncere, hvis vi/der åbnes op for reklamer.

Vi må ikke afsløre firmaets navn, men kan dog sige så meget, at firmaet ikke har noget med spil at gøre.

Firmaet har også visse fordele ved overskud, men løber naturligvis betydelig risiko."

Kilde:
Om Garanten på klubharmony siden

Den beskrivelse brugte Tage altså ved begyndelsen af 2009, hvor han for længst havde lukket harmony-lobell og henvist brugerne af forum og andet til spillesiden odds1. Der var i øvrigt ikke ændret i beskrivelsen fra gamle dage på harmony-lobell fra før 30. april 2008.

Ved indgangen til 2013 var beskrivelsen nu:
"Vores garant var stort dansk spillefirma, som vandt millioner i Østen ved spil på Oddset."
Kilde: Tipsbladets papirudgave fra fredag den 28. juni 2013

En medvirkende faktor til at der ikke kom større fokus på Tage Lægaards klubber skyldes også splittelsen mellem tidligere Harmony-lobell deltagere. Nogle af de store kritikere af redaktørerne på det gamle forum blev pludseligt positivt aktive inde på forum på odds i 2008. Der var også flere blandt de da nyligt ansatte eksperter, som også var harmony-lobell brugere og de ytrede sig (næsten) ikke kritisk i tiden efter april 2008.

Havde der været større fokus på især udviklingen i garantiprocenten kunne man måske have stoppet Tage tidligere og det kunne kun ske ved, at medlemmerne i Klubharmony på et tidligere tidspunkt havde forsøgt at trække deres tilgodehavender ud. Det ville have gjort det mindre smertefuldt og Tage Læggard kunne måske endda have undgået en bedrageri sigtelse, hvis der altså havde været dækning for alle indskud.

Med venlig hilsen
Gargamel den 7. november 2013

Opdateret pr. 31. maj 2014, 7. juli 2014 og 7. januar 2018 - Gargamel

Til toppen af siden